Tractament d'Aigües

Midó modificat, desenvolupat per al seu ús com a floculant en processos o tractaments de depuració i purificació d'aigües, principalment destinades a potabilització i consum.

ANIFLOC MCM

Producte de midó modificat, soluble en fred, de caràcter aniònic. Desenvolupat per al seu ús com a floculant en processos o tractaments de depuració i purificació d'aigües, principalment destinades a potabilització i consum. Fabricat d'acord amb la Norma UNE EN 1406, que regula aquesta aplicació.

Envasat

CASAFLOC W

Producte de midó modificat, soluble en fred, de caràcter catiònic. Desenvolupat per al seu ús com a floculant en processos o tractaments de depuració i purificació d'aigües, principalment destinades a potabilització i consum. Fabricat d'acord amb la Norma UNE EN 1406, que regula aquesta aplicació.

Envasat