Aplicacions Industrials

Solucions específiques per a la INDÚSTRIA DE LA CONSTRUCCIÓ, PINTURES, CUES, MASSILLES.

CASAMIX K.10

És un producte multicomponent en pols, desenvolupat per a la fabricació de MASSILLES REPARADORES A l'ÚS de llarga durada. La sola combinació amb càrregues minerals com ara: carbonat de calç, dolomita, etc., en mitjà aquós i amb un correcte pastat, dóna lloc a pastes d'excel·lents característiques per a ser usades en les aplicacions pròpies d'aquest tipus de massilles i cobrir les exigències necessàries, és a dir: textura, operativitat, adherència, duresa, fregabilitat, etc.

Així mateix CASAMIX K.10 incorpora els agents de conservació imprescindibles en productes "a l'ús" amb la finalitat de preservar les seves qualitats fins al final del cicle d'aplicació.

Dossificacions
Envasat

CASAMIX K.30

És un additiu per ser usat en la preparació de MASSILLA TAPAESQUERDES i de RECOBRIMENT, en base carbonat de calç.

CASAMIX K.30 és un producte que, per si sol, cobreix les exigències del producte acabat, obtenint-ne una pasta excel·lent sense grumolls, aconsegueix una bona treballabilitat, reté molt bé, no despenja i manté la textura per a la seva correcta aplicació durant més de 24 hores.

Una vegada preparada la massilla i donat el temps obert de treball que s'aconsegueix, amb la finalitat de preservar les seves qualitats fins al final de la seva utilització CASAMIX K.30 incorpora els agents de conservació imprescindibles.

Dossificacions
Envasat

CASAMYL AV.65/P

És un additiu per a les indústries del guix i el ciment, dissenyat especialment com a complement o substitut parcial dels derivats cel·lulòsics (CMC, MC, etc..).

És absolutament compatible amb els altres additius, entre ells, els retardants (citrats, fosfats, etc..).

És factible la substitució del 20-25% de CMC o MC per Casamyl Av.65/P, per a morters o ciments cola.

Envasat

CASANOL NF

És un producte, base midó, modificat física i químicament; desenvolupat per a les indústries de la construcció i la decoració (espessants, adhesius, aglutinants, etc.).

Envasat

CASAPLAST KO.09

És un derivat de midó de patata, eterificat amb un alt grau de substitució i soluble en aigua freda. Pel seu caràcter no iònic, és molt compatible amb els ions bivalents com el calci i el magnesi. Una de les seves excel·lents aplicacions és com a additiu en els guixos en pols, per aconseguir una determinada viscositat i/o fluïdesa en les pastes.

En els guixos de projecció en que el seu pH està entre 12 i 13 com a conseqüència d'afegir hidròxid de calç la utilització de KO.09, com espessant, aconsegueix incrementar la viscositat i la fluïdesa de la pasta fins i tot en petites dosificacions, permetent rebaixar una mica el % de cel·lulosa.

Altres aplicacions: Com espessant per a morters de ciment i guix, que no aporta enganxositat i permet rebaixar el % de cel·lulosa, donant molt bona treballabilitat. Com a millorador de les característiques d'espessiment dels èters cel·lulòsics usats en productes per a la construcció: ciments, massilles, ciment cola, etc..., en aquest cas la dosi haurà de ser aproximadament el 10% de la quantitat d'èter cel·lulòsic.

Recomanacions d'Aplicació
Envasat

CASAPLAST KO.18

És un midó modificat, especialment desenvolupat per facilitar l'aplicació dels guixos. Aquest producte és totalment compatible amb qualsevol altre additiu tals com a retardants (citrats, fosfats, etc.) i productes per augmentar la retenció d'aigua (metilcel·lulosa, CMC, etc.).

El seu principal efecte, és incrementar la consistència de les pastes immediatament després de la preparació.

Altres aplicacions: en productes amb Perlita expandida, coles per a escaiola, ciments cola, massilles, etc...

Recomanacions d'Aplicació
Envasat

PASTASOL

És una cola en pols que desenvolupa en aigua freda, de base de midó modificat física i químicament, especialment indicada per a la fabricació de pintures al tremp, tant en estat líquid com en pols.

Recomanacions d'Aplicació
Envasat