Embalatge

Midons modificats, especialment desenvolupat per l'encolat de sacs de paper.

GLUXOL JS

És un adhesiu en pols de base midons modificats, especialment desenvolupat per a l'encolat de sacs de paper.

Recomanacions per a la seva preparació
Envasat