Publicitat Mural

Desenvolupat el manual paper amb paper, cartró, fusta o tèxtils, etc., sent la seva principal aplicació l'encolat de la publicitat mural.

CASANOL 8-N

És un producte desenvolupat per a l'encolat manual de paper amb paper, cartró, fusta o tèxtils, etc. Sent la seva principal aplicació l'encolat de la publicitat mural.

Recomanacions per a la seva preparació
Envasat